RF (Radio-Frequency)
เป็นการใช้คลื่นวิทยุความถี่สูงเพื่อยกกระชับผิวและปรับรูปหน้า
โดยไม่ต้องผ่าตัดศัลยกรรมหรือฉีดหน้า สามารถใช้ลดแก้ม
ลดเหนียง กระชับกรอบหน้า และลดริ้วรอยต่าง ๆ รวมทั้งช่วยกระตุ้น
การสร้างคอลลาเจน ทำให้ผิวยืดหยุ่น แน่นกระชับ
ดูอ่อนเยาว์ขึ้น ที่สำคัญยังสามารถสลายไขมันส่วนเกินได้.

RF (Radio-Frequency)
เป็นการใช้คลื่นวิทยุความถี่สูงเพื่อยกกระชับผิวและปรับรูปหน้า
โดยไม่ต้องผ่าตัดศัลยกรรมหรือฉีดหน้า สามารถใช้ลดแก้ม
ลดเหนียง กระชับกรอบหน้า และลดริ้วรอยต่าง ๆ รวมทั้งช่วยกระตุ้น
การสร้างคอลลาเจน ทำให้ผิวยืดหยุ่น แน่นกระชับ
ดูอ่อนเยาว์ขึ้น ที่สำคัญยังสามารถสลายไขมันส่วนเกินได้.

RF (Radio-Frequency)
เป็นการใช้คลื่นวิทยุความถี่สูงเพื่อยกกระชับผิวและปรับรูปหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดศัลยกรรมหรือฉีดหน้า สามารถใช้ลดแก้มลดเหนียง กระชับกรอบหน้า และลดริ้วรอยต่าง ๆ รวมทั้งช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน ทำให้ผิวยืดหยุ่น แน่นกระชับดูอ่อนเยาว์ขึ้น ที่สำคัญยังสามารถ
สลายไขมันส่วนเกินได้.